แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกายภาพ2 (ฟิสิกส์) ม.5

60.00 บาท

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกายภาพ2 (ฟิสิกส์) ม.5

ฉบับอนุญาต (อญ.) ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง ’51

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดสินค้า

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 (ฟิสิกส์) ม.5 ฉบับประกันคุณภาพ ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง ’51 (ฉบับปรับปรุง ’60) สอดคล้องกับหนังสือเรียนทุกหัวข้อ ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียน เสริมตัวอย่างแนวข้อสอบ O-NET และ PAT1 เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาแนวคิด เตรียมความพร้อมการสอบในระดับอุดมศึกษา ด้วยตัวอย่างแนวข้อสอบ O-NET และ PAT1

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.
EDIT