หนังสือเรียน New Frontiers WorkBook 4 พว.

115.00 บาท

หนังสือเรียน New Frontiers WorkBook 4 พว. (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2560

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : New Frontiers Workbook ม.4
ชื่อผู้แต่ง : Thomas Hong, Tapanga Koe
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : A4 (21 x 29 ซม.)
จำนวนหน้า : 68 หน้า
ราคา : 115 บาท
รหัสสินค้า : 978-1-64015-729-3

จุดเด่น/เนื้อหา
แบบฝึกหัดชุด New Frontiers จากสำนักพิมพ์ Compass Publishing เป็นแบบฝึกหัดระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-6
ตรงตามมาตรฐานการเรียนภาษาอังกฤษ CEFR ในระดับ A1-B2 สามารถใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนที่จะทำให้การเรียนรู้คำศัพท์
และไวยากรณ์มีความต่อเนื่อง มีความยากง่ายเหมาะสมกับผู้เรียน ไม่ซ้ำซ้อนกันในแต่ละชั้นเรียน มีจุดเด่นที่กิจกรรมฝึกทักษะในหัวข้อ
21st Century Skills กิจกรรมนี้นอกเหนือจากการฝึกทักษะภาษาอังกฤษแล้ว ยังเป็นกิจกรรมที่ออกแบบ โดยคำนึงถึงการฝึกผู้เรียน
ให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในด้านการเรียนรู้ (Learning Skills) นั่นคือ Communication, Collaboration, Critical Thinking
และ Creativity ซึ่งเป็นความสามารถที่จำเป็นต้องปลูกฝังให้แก่ผู้เรียนในยุคปัจจุบัน

EDIT