หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง 1-2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

76.00 บาท

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง 1-2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง 1-2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ฉบับใบประกันฯ)
ชื่อผู้แต่ง : อาจารย์กนก จันทรา, อาจารย์กมลชนก สกนธวัฒน์, อาจารย์ปริญญา ประเทศ, อาจารย์พจนา อาภานุรักษ์, อาจารย์ธราดล รานรินทร์, อาจารย์ศิรเมศร์ ศิริศักดิ์ธนากุล
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า : 96 หน้า
ราคา : 76 บาท

จุดเด่น/เนื้อหา
สร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ เพื่อเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ครบ 5 จุดเน้น ครบทุกผลการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการพัฒนาตามศักยภาพ มีความรู้ควบคู่รูปแบบ จริยธรรม

EDIT