หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานSmile ป.4

90.00 บาท

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานSmile ป.4 (อญ.) ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง ’51 (ฉบับปรับปรุง ’60)

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Smile ระดับชั้น ป.4 ฉบับอนุญาต ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง ’51 เน้นการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (CLT) ตรงตามกรอบและระดับของ CEFR ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เน้นกิจกรรมแบบ Active Learning และฝึกฝนแบบทวนซ้ำย้ำคิด ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างเข้าใจและเกิดทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสาร นำเสนอด้วยภาพการ์ตูนสีสันสดใส พร้อมเพลงและเกม เพื่อเพิ่มความสนุกในห้องเรียน

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.
EDIT