หนังสือเรียนแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ป.1

39.00 บาท

หนังสือเรียนแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ป.1ฉบับอนุญาต (อญ.) ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง ’51 (ฉบับปรับปรุง ’60)

สินค้าหมดแล้ว

รหัสสินค้า: 1138015 หมวดหมู่: , , , ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน วิทยาการคำนวณ ระดับชั้น ป.1 ฉบับประกันคุณภาพ ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง ’51 (ฉบับปรับปรุง ’60) ฝึกทักษะการคิดเชิงคำนวณและการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบให้กับผู้เรียน ในแต่ละหน่วยประกอบไปด้วย แบบฝึกหัดสอดคล้องกับบทเรียนในหนังสือเรียน, กิจกรรมฝึกทักษะและแบบทดสอบประจำหน่วย มีเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละกิจกรรมและตารางบันทึกคะแนนประจำหน่วย เพื่อผลการประเมินคุณภาพทางการเรียนตามตัวชี้วัด แบบฝึกหัดสอดคล้องกับหนังสือเรียนทุกหัวข้อ ส่งเสริมทักษะการคิดเชิงคำนวณเพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.
EDIT