หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ฉบับ อญ.)

75.00 บาท

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  (ฉบับ อญ.)

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  (ฉบับ อญ.)
ชื่อผู้แต่ง : อาจารย์สุณัฏฐา  สงวนพงศ์
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า  : 184 หน้า
ราคา : 75 บาท

จุดเด่น/เนื้อหา
นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับรูปแบบการเคลื่อนไหวในการเล่นกีฬาและการเคลื่อนไหวอย่างสร้างสรรค์ การออกกำลังกายและการเล่นกีฬา กีฬาไทยและกีฬาสากล กิจกรรมนันทนาการกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและสังคม การพัฒนาสมรรถภาพทางกาย ครบทุกตัวชี้วัดตามหลักสูตร มีเกร็ดความรู้ คำศัพท์น่ารู้ แนะนำหนังสือและเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง มีอภิธานศัพท์ ดัชนี ช่วยสืบค้นและทบทวนความรู้ ทุกหน่วยการเรียนรู้มีคำถามท้าทาย คำถามท้ายหน่วย กิจกรรมเสนอแนะ ภาพประกอบมากมาย จัดพิมพ์สี่สีทั้งเล่ม

EDIT