หนังสือเรียนแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานExtra and Friends ป.2

60.00 บาท

หนังสือเรียนแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานExtra and Friends ป.2 (อญ.) ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง ’51 (ฉบับปรับปรุง ’60)

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ EXTRA & Friends ระดับชั้น ป.2 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง ’51 ใช้ควบคู่กับหนังสือเรียน เพื่อให้ผู้เรียนทบทวนและฝึกฝนเนื้อหาและทักษะทางภาษาที่เรียนในหนังสือเรียนเพิ่มเติม รวมทั้งยังมีหน้า CLIL ที่ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษผ่านการเรียนรู้เนื้อหาสาระของกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.
EDIT