หนังสือเรียนรายวิชาSuperkids Student Book ป.6 พว.

120.00 บาท

หนังสือเรียนรายวิชาSuperkids Student Book ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฉบับ อญ.

(หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

จุดเด่น/เนื้อหา
หนังสือเรียนชุด Super Kids จากสำนักพิมพ์เพียร์สัน (Pearson) เป็นหนังสือเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-6
ฉบับปรับปรุงล่าสุด (3rd edition) ผู้เรียนจะได้เสริมสร้างพื้นฐานภาษาอังกฤษจากเรื่องราวการผจญภัยต่าง ๆ
ผ่านตัวละครที่หลากหลาย พร้อมทั้งได้คำศัพท์ใหม่ ฝึกการอ่านและการออกเสียงผ่านการฟัง การสนทนา และการร้องเพลง นอกจากนี้ ผู้เรียนจะได้ฝึกการสร้างประโยคตามโครงสร้างทางภาษาที่ถูกต้อง และฝึกฝนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนาน
ทำให้ง่ายต่อการจดจำและนำไปใช้ หนังสือเรียนชุดนี้ยังตรงกับมาตรฐานการเรียนภาษาอังกฤษ CEFR ในระดับ A1- A2+

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.
EDIT