หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานทัศนศิลป์ ป.3

52.00 บาท

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานทัศนศิลป์ ป.3 (อญ.) ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง ’51 (ฉบับปรับปรุง ’60)

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์ ป.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ตามหลักสูตรแกนกลางฯ ’51 เนื้อหาครบ ละเอียดตามตัวชี้วัด แสดงขั้นตอนปฏิบัติในการทำงานอย่างชัดเจน กิจกรรมปฏิบัิติได้จริง ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และความถนัดของแต่ละคน

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.
EDIT