หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานเทคโนโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ป.2

58.00 บาท

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานเทคโนโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ป.2 (อญ.) ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง ’51 (ฉบับปรับปรุง ’60)

สินค้าหมดแล้ว

รหัสสินค้า: 1218046 หมวดหมู่: , , , ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาการคำนวณ ระดับชั้น ป.2 ฉบับอนุญาต ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง ’51 (ฉบับปรับปรุง ’60) วิชาที่จะช่วยฝึกทักษะการคิดเชิงคำนวณและการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ในแต่ละหน่วยประกอบด้วย เนื้อหาบทเรียนสอดแทรกคำถามท้าทายความคิดขั้นสูง มีกิจกรรมฝึกทักษะ Com Sci เพื่อฝึกทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และกิจกรรมเล่นเกมกับ Com Sci มีแบบประเมินตนเองหลังเรียนจบหน่วย สรุปสาระสำคัญและแบบทดสอบเสริมสร้างการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.
EDIT