หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.2 เล่ม2

96.00 บาท

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ป.2 เล่ม2 (อญ.) ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง ’51 (ฉบับปรับปรุง ’60)

สินค้าหมดแล้ว

รหัสสินค้า: 1216019 หมวดหมู่: , , , ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.2 เล่ม 2 ฉบับอนุญาต (อญ.) ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง ’51 (ฉบับปรับปรุง ’60) เรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ Singapore Maths ผ่านวิธีการ C-P-A (Concrete – Pictorial – Abstract) ที่นำสิ่งที่เด็กสัมผัสหรือพบเห็นได้ในชีวิตจริงมาสู่คณิตศาสตร์ที่เป็นนามธรรม พร้อมเทคนิค Bar Model เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกเชิงจำนวน (Number sense) อีกทั้งยังรองรับสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล (QR Code) อีกด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.
EDIT