หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี-นาฏศิลป์ ป.1

55.00 บาท

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ดนตรี-นาฏศิลป์ ป.1 (อญ.) ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง ’51 (ฉบับปรับปรุง ’60)
รหัสสินค้า: 1115044 หมวดหมู่: , , , ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี – นาฏศิลป์ ระดับชั้น ป.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ฉบับอนุญาต (อญ.) ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง ’51 สามารถระบุองค์ประกอบดนตรีในเพลงที่ใช้สื่ออารมณ์ ใช้เครื่องดนตรีและขับขานเสียงเพลง พร้อมบรรเลงดนตรีได้ ภายในเล่มนำเสนอการจัดการเรียนการสอนเป็นหน่วยการเรียนรู้ ครบถ้วนตามมาตรฐานตัวชี้วัดชั้นปี และสาระการเรียนรู้แกนกลาง โดยเน้นการออกแบบกิจกรรมให้สัมพันธ์กับธรรมชาติการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระฯ และความสนใจของผู้เรียนแต่ละคน

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.
EDIT