มมฐ.ภาษาไทย ป.2

83.00 บาท

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน ภาษาไทย ระดับชั้น ป.2

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน ภาษาไทย ระดับชั้น ป.2 คือ สื่อเสริมที่รวบรวมเนื้อหาทั้งแบบเรียน แบบฝึกหัด กิจกรรม และข้อสอบไว้ในเล่มเดียว (All in one) ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง ’51 กระตุ้นความสนใจของผู้เรียนด้วยกิจกรรมชวนรู้ ชวนคิด ชวนทำ เพื่อนำเข้าสู่เนื้อหา ช่วยยกศักยภาพของผู้เรียนในด้านภาษาไทย

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.
EDIT