ถุงขยะดำ ขนาด 30×40นิ้ว ตราแม่ค้า

70.00 บาท

ถุงขยะดำ ขนาด 30×40นิ้ว ตราแม่ค้า

รายละเอียดเพิ่มเติม

ห้ามนำบรรจุของร้อน
ห้ามนำบรรจุอาหาร

EDIT