ชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิด ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พว.

90.00 บาท

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิด ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2560

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิด ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า : 224 หน้า
ราคา : 90 บาท
รหัสสินค้า : 885-4515-47-849-4

จุดเด่น/เนื้อหา
เนื้อหาครบทุกตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
พัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พิมพ์สี่สีทั้งเล่ม ภาพประกอบสวยงาม ทันสมัย
เนื้อหาเชื่อมโยงสู่การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน มี weblinksสำหรับค้นคว้า แต่ละหน่วยการเรียนรู้
มีแบบฝึกพัฒนากระบวนการคิด 100 คะแนน และแบบทดสอบเพื่อประเมินผลตามตัวชี้วัด 100 คะแนน
มีการแบ่งคะแนนอย่างชัดเจน สะดวกต่อการคิดคะแนนเป็นร้อยละ พร้อมตารางประเมินผลการเรียนรู้ท้ายเล่ม
เพิ่มแบบทดสอบท้ายเล่มช่วยทบทวนเนื้อหาทุกหน่วยการเรียนรู้

ลได้เต็มศักยภาพ

EDIT