ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง 1-2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

52.00 บาท

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง 1-2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง 1-2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อผู้แต่ง : อาจารย์อาคม สมพามา
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า : 72 หน้า

จุดเด่น/เนื้อหา
สร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ เพื่อเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ครบ 5 จุดเน้น ครบทุกผลการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีความรู้ ควบคู่คุณธรรม

EDIT